copyright

Alle informatie, tekst, afbeeldingen en foto’s op deze website en bijbehorende sub-sites en de vormgeving daarvan, zijn beschermd onder de Auteurswet de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving.

Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking worden gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden.

Mocht u informatie en/of afbeeldingen willen gebruiken, neem dan contact op met de secretaris van Fotoclub8-88 via het contactformulier op deze website.