bijeenkomsten

Onze bijeenkomsten houden we een keer per maand in de periode september tot en met mei. Wij bespreken dan de door leden ingezonden foto’s. Voor de inzendingen hanteren we de ene keer een thema en de andere keer mag het een vrij onderwerp zijn. Na de bespreking is er ruimte voor een presentatie van een lid. De onderwerpen kunnen variëren en kunnen betrekking hebben op alle aspecten van de fotografie. Bijvoorbeeld een beeldverslag van een fotoreis, een presentatie over architectuurfotografie of een presentatie over fototechnieken enz.

Beeldbespreking

Van de ingestuurde foto’s bekijken we verschillende aspecten: o.a. compositie, kleurgebruik, sfeer, zeggingskracht, maar ook belichting, lichtkwaliteit en scherpte/onscherpte. Ook wordt aandacht besteed aan digitale (na)bewerking. Ook de bedoeling van de fotograaf, een bijzonder moment e.d. kan in de bespreking aan bod komen.