bestuur

Het bestuur van fotoclub8-88 bestaat uit:

vacant, voorzitter

Peter van Schaik, secretaris

Carel Knies, penningmeester

algemeen bestuurslid, vacant