bestuur

Het bestuur van fotoclub8-88 bestaat uit:

Tjerk Wiersma, voorzitter

Peter van Schaik, secretaris

Carel Knies, penningmeester

Yvonne van Huizen, algemeen bestuurslid