Kettingfoto

Wat is een kettingfoto:

Er komt een lijst met deelnemers. Het is bedoeling dat er volgens die lijst gewerkt wordt. Afhankelijk van het aantal deelnemers worden er 1 of meer groepen gemaakt. Je zorgt alleen voor foto’s in je eigen groep.

Nr 1 van elke groep heeft de startfoto ontvangen en vervolgens met een nieuwe foto of een uit zijn/haar archief verder.

Deze foto gaat naar nr 2 van de lijst en ook die maakt weer foto of een uit zijn/haar archief en stuurt deze naar door naar nr 3 enz. enz.

Let wel goed op dat je alleen jouw eigen foto naar de volgende in jouw lijst stuurt en dezelfde foto aan de groepsleider van de ketting !!!!

Natuurlijk ben je vrij in het kiezen van jouw onderwerp maar…. jouw foto moet wel duidelijk een match hebben met de vorige foto. Denk aan bijv. aan een kleur, tegenstelling, een detail uit de foto, vorm enz.

De maat van de foto mag niet groter zijn dan 1920 x 1280 pixels.

De foto die naar de groepsleider wordt gestuurd, moet voorzien zijn van een beschrijving waarom je deze foto hebt gemaakt en wat de link is met de foto van je voorganger uit de groep. Het verhaal moet niet naar de volgende worden gestuurd maar alleen naar het groepshoofd. De ontvangen foto moet een bron zijn van kleur, tegenstelling of een detail uit de ontvangen foto. Het verhaal kan een gedicht of een beschrijving zijn waarom je die foto hebt gekozen en doorgestuurd naar de volgende in relatie tot de ontvangen foto van je voorganger.

De beginner/groepshoofd van elke groep maakt van alle foto’s met beschrijving een ketting. Het eindresultaat van elke groep is te zien op de clubavond. Je kan zo zien of er iets van een verhaal tot stand komt.